Local time
Tikslus laikasStipriausi Lietuvoje

UADBB Spainetos draudimas

UAB Creditinfo Lietuva

Dokumentai

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 303/2008

 

2008 m. balandžio 2 d.

 

kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 842/2006 nustatomi būtiniausi įmonių sertifikavimo ir darbuotojų atestavimo, susijusio su stacionaria šaldymo, oro kondicionavimo įranga ir šilumos siurbliais, kuriuose yra tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, reikalavimai ir pažymėjimų abipusio pripažinimo sąlygos: